นายมะลิ ดอทคอม (9Mali.com)

    เรามีบริการต่างๆ ให้ท่านมากมาย
    absmiddle เรามีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับระบบงานของท่าน
    absmiddle เรามีร้านขายเครื่องประดับในราคาย่อมเยาว์ ทั้งราคาขายปลีกและส่ง เพื่อให้กับคู่ค้าที่ต้องการทำธุรกิจ
    absmiddle เรารับจัดทริปการท่องเที่ยวขนาดเล็ก เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
    absmiddle เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักถ่ายภาพ เพื่อเป็นงานอดิเรก
    absmiddle .....ผลงานล่าสุดของเรา


Thai Joint Replacement Registry
    เป็นระบบเก็บข้อมูลและทำสถิติประวัติผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข่าสะโพกและข้อเข่าของประเทศไทย
เจ้าของ ชมรมศัลยแพทย์ข้อเข่าข้อสะโพกแห่งประเทศไทย (http://www.thaihipknee.org/)
Power by 9Mali Software
Technical
- ASP.Net 3.5
- Database with MySQL
- Windows 2008 and IIS7
URL http://www.tjrr.org/
Thai Mangrove Community Profile Builder
    เป็นระบบเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั่วประเทศแล้วนำมาแสดงรูปโครงสร้างของป่าชายเลนในรูปแบบรูปภาพ
เจ้าของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (http://www.dmcr.go.th/) ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.forest.ku.ac.th/forestry/th/index_th.php)
Power by 9Mali Software
Technical
- PHP
- Database with MySQL
- Windows and Apache
URL intranet
บทเรียนจากอุบัติเหตุ
    เป็น Website รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์อุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานการผลิต เพื่อใช้เป็นบทเรียนการเรียนรู้ เพื่อเป็นการระวังป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต
เจ้าของ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ร่วมกับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (www.ptit.org)
Power by 9Mali Software
Technical
- PHP
- Database with MySQL
- Unix and Apache
URL http://safety.ptit.org/
Plastic Intelligence Unit II
    เป็น Website รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศไทยและต่างประเทศ
เจ้าของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม (www.oie.go.th) ร่วมกับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (www.ptit.org)
เป้าหมาย
- เป็นฐานข้อมูลผู้ประกอบการผลิต
- เป็นฐานข้อมูลการนำเข้าและส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
- เป็นฐานข้อมูลราคาเม็ดพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ
- เป็นฐานข้อมูลบทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลาสติก
- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอทั้งในรูปแบบตารางและกราฟ
- กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
Power by 9Mali Software
Technical
- ASP.Net 3.5
- Database with MS-SQL 2005
- Windows 2008 and IIS7
URL http://plastic.oie.go.th/
Legal Database System
    เป็น Website รวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
เจ้าของ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (www.ptit.org)
เป้าหมาย
- เป็นฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
- เป็นฐานข้อมูลร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
- เป็นฐานข้อมูลกฎหมายภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
Power by 9Mali Software
Technical
- ASP.Net 3.5
- Database with MS-SQL 2005
- Windows 2008 and IIS7
URL http://legalbase.ptit.org/
Plastic Intelligence Unit
    เป็น Website รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศไทยและต่างประเทศ
เจ้าของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม (www.oie.go.th) ร่วมกับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (www.ptit.org)
เป้าหมาย
- เป็นฐานข้อมูลผู้ประกอบการผลิต
- เป็นฐานข้อมูลการนำเข้าและส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
- เป็นฐานข้อมูลราคาเม็ดพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ
- เป็นฐานข้อมูลบทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลาสติก
- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอทั้งในรูปแบบตารางและกราฟ
- กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
Power by 9Mali Software
Technical
- ASP.Net 3.5
- Database with MS-SQL 2005
- Windows 2008 and IIS7
URL http://plastic.oie.go.th/ผลงานอื่นๆของ 9Mali Software


absmiddle News
1 เม.ย. 2552
    เปิดร้านใหม่ของนายมะลิโดยย้ายจาก Weloveshopping มาอยู่บนพื้นที่ของตัวเองที่ http://shop.9mali.com ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้าได้จากเว็ปไซด์ของเราได้โดยตรงเลยนะค่ะ ขอขอบคุณที่เขามาเยี่ยมชมสินค้าจากทางร้านคะ

    
      สมุดเยี่ยมชม

22 ก.ย. 2551
    เปิดตัว 9Mali.COM อย่างเป็นทางการ เราหวังว่าเว็ปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ามาชม เราจะพัฒนาข้อมูล ทั้งเรื่องสินค้า ข้อมูลการท่องเที่ยว การถ่ายภาพ และเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ท่านสามารถเข้ามาพูดคุยหาข้อมูลต่างๆ ได้ใน Forum ของเรา ขอขอบคุณครับ
18 ก.ย. 2551
    เปิดร้านนายมะลิขึ้นอีกบนพื้นที่ของ 9Mali.COM เอง โดยไม่ได้ใช้พื้นที่ของ weloveshopping เรื่องราคาและโปรโมชั่น จะเหมือนกันทุกประการ ในอนาคตเราจะย้ายพื้นที่ส่วนใหญ่จาก weloveshopping ออกมาสู่ 9Mali.COM แต่จะยังคงเปิดร้านอยู่ใน weloveshopping
11 ก.ย. 2551
    เรากำลังพัฒนา Website ขึ้นมาเป็นของตัวเอง บางหน้าอาจจะยังไม่เรียบร้อย ในส่วนของร้านนายมะลิ (9Mali Shop) สามารถคลิ๊กที่เมนู Shop ด้านบนเพื่อ เข้าชมสินค้าได้เลยนะครับ ขออภัยในความไม่สะดวก


absmiddle Event
11 ก.ย. 2551
    เริ่มใช้ Website 9Mali.COM
17 ก.ย. 2551
    งานเปิดตัว Plastic Intelligence Unit Website จัดโดยสถาบันปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย (PTIT)
 Copyright © 2008 by 9Mali.COM